O nás

Náš cíl a mise

 • Zabýváme se finančními kompenzacemi pro vlastníky pozemků, jejichž pozemek není možné plnohodnotně využívat kvůli platnému územnímu plánu města či obce.
 • Vyjednávací pozice vlastníků pozemků je slabá kvůli jejich roztříštěnosti. Na druhé straně stojí úřady, obce a kraje vybavené rozsáhlým správním aparátem, které kompenzace odmítají poskytnout. Pozice Pozemkového Kompenzačního Fondu jako velkého strategického partnera zásadně mění nerovnováhu sil.
 • Naším cílem a posláním je získání adekvátní a spravedlivé finanční kompenzace, která vlastníkům pozemků plně nahradí ztráty vzniklé využíváním jejich majetku ze strany obcí, městských částí a měst.
 • Opíráme se o tým, který kombinuje znalosti a praktické zkušenosti právních specialistů, advokátů, soudních znalců, geodetů, ekonomů, daňových specialistů a dalších.
 • Cesta ke kompenzaci není snadná, ale díky týmu zkušených advokátů a dalších specialistů má téměř každý pozemek, jenž je vymezen jako tzv. městská zeleň a je ve vlastnictví soukromé osoby, vysoký předpoklad kompenzaci získat.
 • Kompenzace zajišťujeme až 3 roky zpětně.
 • Naší prioritní snahou je dosáhnout spravedlivého odškodnění mimosoudní cestou, jsme ale připraveni postoupené nároky bránit u soudu. Veškeré náklady na právní zastoupení, znalecké posudky a soudní poplatky neseme my, a to i v případě neúspěchu. Odměna za naše úsilí nám náleží pouze v případě úspěchu ve věci.
 • Přímá spolupráce s majiteli pozemků založená na důvěře je pro nás dlouhodobým cílem.

Proč s námi spolupracovat

 • Nic neriskujete, předem nic nehradíte.
 • Náklady za právní služby a případné soudní poplatky neseme my.
 • Výše naší odměny je stanovena procentem z reálně získané kompenzace.
 • Veškerá rizika jdou za námi.
 • O vše se postaráme do posledního detailu.

Naše hodnoty

 • Vždy jednáme férově a v nejlepším zájmu klienta. 
 • Důvěra je základem všeho, co děláme, a je předpokladem našeho úspěchu.
 • Pozemkové spory jsou náš svět, výhra je náš cíl.

Spolupracujeme

Úzce spolupracujeme se spolkem Za Využití Pozemků z. s., jehož posláním je účast na zákonných procesech a má za cíl dlouhodobě monitorovat územní plány a usiluje o jejich změnu (revokaci) pro své členy a dotčené vlastníky nemovitostí. 

Dále spolupracujeme

Rovněž spolupracujeme se společností AML solutions s.r.o., která se zabývá specializovaným poradenstvím v oblasti AML compliance a pomáhá nám s integrací AML procesů a zefektivnění plnění AML povinností.

© Copyright 2021 Pozemkový Kompenzační Fond, PKF PLUS s.r.o., všechna práva vyhrazena. Právní informace. Ochrana osobních údajů