Náš tým

Alexandra Hurtová, výkonná ředitelka fondu

hurtova@pozemkovekompenzace.cz

tel. +420 605 466 970

Alexandra Hurtová se zabývá především vedením a koordinací celého fondu. V rámci její specializace se dále věnuje veškerým aspektům územního plánování a možností funkčního využití pozemků.

Alexandra řeší rovněž denní chod fondu a veškerou organizační agendu, stejně jako komunikaci s institucionálními partnery a privátní klientelou.

Mgr. Matyáš Moska, advokát

moska@pozemkovekompenzace.cz

Matyáš Moska je kreativní právník, který se zabývá především soudními spory a zastupuje Pozemkový Kompenzační Fond před soudy. 

Rozumí stavebnímu právu, územnímu plánování a stavebnímu řádu, a proto se mj. věnuje i poradenství korporátní a privátní klientele v této oblasti.

Matyáš je advokátem a členem České advokátní komory.

Mgr. Vít Šilhavý, advokát

silhavy@pozemkovekompenzace.cz

Vít Šilhavý zastupuje nároky a zájmy Pozemkového Kompenzačního Fondu před soudy.

V rámci své advokátní praxe se zabývá rovněž korporátním právem, oblastí fúzí a akvizic, veřejnými zakázkami a projektovým financováním.

Vít je advokátem a členem České advokátní komory.

Mgr. Hana Erbsová, advokátka

erbsova@pozemkovekompenzace.cz

Hana Erbsová se věnuje sporům, daňovým otázkám a zastupuje zájmy Pozemkového Kompenzačního Fondu před soudy.

Je rovněž autorkou mnoha odborných publikací, mj. např. spolupracovala na komentářích k Insolvenčnímu zákonu, Zákonu o správní službě a Exekučnímu řádu.

Hana je advokátkou a členkou České advokátní komory.

© Copyright 2021 Pozemkový Kompenzační Fond, PKF PLUS s.r.o., všechna práva vyhrazena. Právní informace. Ochrana osobních údajů.