Často kladené dotazy

Kdo jsme?
O co nám jde?
S kým spolupracujeme?
Jak probíhá čerpání kompenzace?
Kdy obdržím finanční kompenzaci?
Za jaké období mohu čerpat kompenzaci?
Změní se pro mě něco, když zažádám o finanční kompenzaci?
Je spolupráce s Pozemkovým Kompenzačním Fondem skutečně bezplatná?
Mohu kompenzaci čerpat dlouhodobě, anebo se jedná o jednorázovou akci?
Mohu čerpat kompenzaci, i když jsem pouze spoluvlastníkem pozemku a ostatní spoluvlastníci o to nemají zájem?

Kdo jsme?

Jsme Pozemkový Kompenzační Fond. Sdružujeme osoby, které vlastní pozemky, jež jsou v pásmu tzv. městské zeleně, a proto je jejich vlastníci nemohou plnohodnotně využívat. Pro tyto vlastníky zajišťujeme finanční kompenzace.

O co nám jde?

Vyjednávací pozice vlastníků pozemků je slabá kvůli jejich roztříštěnosti. Na druhé straně stojí úřady, obce a kraje vybavené rozsáhlým správním aparátem, které kompenzace odmítají poskytnout. Pozice Pozemkového Kompenzačního Fondu jako velkého strategického partnera zásadně mění nerovnováhu sil.

S kým spolupracujeme?

Při plnění našeho poslání spolupracujeme s právním týmem zkušených advokátů, se soudními znalci, geodety, ekonomy, daňovými poradci a dalšími specialisty. Zároveň úzce spolupracujeme se spolkem Za Využití Pozemků z. s., který má za cíl dlouhodobě monitorovat územní plány a usiluje o jejich změnu (revokaci) pro své členy a dotčené vlastníky nemovitostí.

Jak probíhá čerpání kompenzace?

Po obdržení Vaší zprávy se s Vámi telefonicky spojíme a sjednáme si osobní nebo online schůzku, na které Vás podrobně seznámíme s veškerými kroky a dalším postupem a vyřídíme s Vámi potřebné formality. Schůzka je vždy bezplatná, a to bez ohledu na to, zda se na spolupráci dohodneme či nikoli. Následně nárok spolu s ostatními nároky hromadně ve spolupráci s naším právním týmem uplatníme u příslušného úřadu. Pokud naší žádosti není vyhověno do 1 měsíce, zpravidla podáváme žalobu k příslušnému soudu, který o nároku následně rozhodne.

Kdy obdržím finanční kompenzaci?

Kompenzaci od nás obdržíte, jakmile ji uhradí příslušný úřad, což z naší zkušenosti většinou trvá 1 až 24 měsíců, a to v závislosti na tom, zda úřad hradí dobrovolně na základě naší výzvy nebo až na základě rozhodnutí soudu. Je vhodné se obrnit trpělivostí – realistický předpoklad je cca 1,5 roku.

Za jaké období mohu čerpat kompenzaci?

Kompenzaci můžete čerpat za období až 3 roky zpětně.

Změní se pro mě něco, když zažádám o finanční kompenzaci?

Pro Vás, jakožto vlastníka nemovitosti, se nic nemění. I nadále zůstáváte vlastníkem Vašeho pozemku. My pro Vás pouze zajišťujeme finanční kompenzace za to, že svůj pozemek nemůžete využívat. Čerpání kompenzace nemá na Vaše vlastnické právo žádný vliv.

Je spolupráce s Pozemkovým Kompenzačním Fondem skutečně bezplatná?

Veškeré náklady a právní úkony jsou plně hrazené z naší strany, což Vám garantujeme smluvně. Vlastníci pozemků při spolupráci s Pozemkovým Kompenzačním Fondem předem nic nehradí.

Je-li věc vyřízena kladně, je naše odměna stanovena procentuálně z výše uhrazené finanční kompenzace. V případě neúspěchu ve věci vlastníci pozemků nic nehradí a veškeré náklady nese Pozemkový Kompenzační Fond.

Mohu kompenzaci čerpat dlouhodobě, anebo se jedná o jednorázovou akci?

Kompenzaci můžete čerpat jak jednorázově, tak dlouhodobě. Osobně preferujeme dlouhodobou spolupráci.

Mohu čerpat kompenzaci, i když jsem pouze spoluvlastníkem pozemku a ostatní spoluvlastníci o to nemají zájem?

Ano, čerpání kompenzace za Váš spoluvlastnický podíl je plně ve Vaší dispozici a není závislé na vůli ostatních spoluvlastníků.

Máte nějaký dotaz?

© Copyright 2021 Pozemkový Kompenzační Fond, PKF PLUS s.r.o., všechna práva vyhrazena. Právní informace. Ochrana osobních údajů.