Brání Vám územní plán města plně  využít Vaše pozemky? Víte, že máte nárok na finanční kompenzaci?              

Obraťte se na nás.

  • poskytujeme unikátní službu na trhu
  • zajišťujeme finanční kompenzace, veškeré náklady hradíme za Vás
  • máme bohaté know-how a nejvyšší expertízu v oblasti pozemkových kompenzací
  • zajišťujeme komplexní servis
  • úspěšně vyjednáváme s příslušnými úřady a obcemi
  • poskytujeme klientům financování soudních sporů
  • spolupracujeme se špičkovými specialisty v oboru
  • nerealizujeme pouze jednorázovou transakci, ale nabízíme Vám dlouhodobou spolupráci
  • kvalifikovaným investorům nabízíme silné partnerství v oblasti investic do Litigation Finance 

Jsme Pozemkový Kompenzační Fond

Jsme Vaším strategickým partnerem 


Jak to probíhá?

Pro více informací nás kontaktujte zde: 


© Copyright 2021 Pozemkový Kompenzační Fond, PKF PLUS s.r.o., všechna práva vyhrazena. Právní informace. Ochrana osobních údajů.

Pozemkový Kompenzační Fond je privátní alternativní fond a je spravován společností PKF PLUS s.r.o., jež je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ("ZISIF") vedeném Českou národní bankou. Činnost společnosti ani fondu nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů a pro kvalifikované investory v souladu se ZISIF, přičemž Pozemkový Kompenzační Fond není oprávněn provádět tzv. test vhodnosti. Minimální výše investice do fondu činí 125 000 EUR.